Kody

Niektóre kody mają zastosowanie tylko w aparatach jednego producenta, nawet w jednym tylko modelu. Inne są bardziej uniwersalne, i można je używać w większości telefonów. Do tych ostatnich należy np. sekwencja #06#. Po jej wystukaniu zobaczymy numer seryjny aparatu, czyli IMEI. W aparatach Ericsson do sprawdzania weryfikacji softu służy całkiem inna sekwencja >*<<*<*. Jeszcze bardziej skomplikowane zadanie czeka użytkowników Noki, którzy muszą poznać wersję programu. W starszych modelach (np. 2110) należy wybrać dość skomplikowany kod *#170602112302# lub (zależy od modelu) *#682371158412125#. W nieco młodszych (np. 3110) wystarczy już znacznie krótsza sekwencja *#3110#. W młodszych (3210, 3310, 51xx, 61xx, 62xx, 8810 i 9110) służy do tego *#0000#. Ta ostatnia kombinacja wpisana jednak do innych aparatów (Bosch, Ericsson) spowoduje powrót do angielskojęzycznej wersji menu. Aby jedna było tródniej -w Siemensie c-25 Wprowadzenie tego kodu spowoduje Uaktywnienie automatycznego ustawienia języka menu. Widać, że ten sam kod w różnych aparatach może przynieść całkowicie inny efekt.
Skoro przy Noki jesteśmy, to aparaty tej Firmy jako pierwsze zaczęły obsługiwać technologię Enhaced Full Rate (EFR). Jest to system kodowania dźwięku polepszający jakość. Włączenie EFR powoduje szybsze zużycie się akumulatora o ok. 5%. EFR włącza się kodem *3370#, a wyłącza #3370#. Takie same kody działają w Siemensie s 25 i w Boschu. Odwrotnością EFR jest Half Rate występujący w niektórych aparatach Noki. Hr obniża jakość rozmowy, ale pozwala na wolniejsze rozładowywanie akumulatora. Włącza się go sekwencją *4720# a wyłącza #4720#.

Więcej
 
Model Telefonu Nokia 3110 Nokia 3210 Nokia 3310 Nokia 5110/5130/ 6110/6130/6150
Wersja oprogramowania *#3110# *#0000# *#0000# *#0000# lub
*#9999# 
Sprawdzanie zegara karty SIM *#746025625# *#746025625# *#746025625# *#746025625#
Włączenie trybu EFR Brak *3370# *3370# *3370#
Wyłączenie trybu EFR Brak #3370# #3370# #3370#
Włączenie trybu HR Brak *4720# *4720# *4720#
Wyłączenie trybu HR Brak #4720# #4720# #4720#
Przywrócenie ustawień fabrycznych *#7780# Brak Brak Brak
Data produkcji Brak Brak Brak Brak
Kod gwarancji *#92702689# *#92702689# *#92702689# *#92702689#
Miesiąc i rok produkcji 6232 Brak Brak Brak
Data ostatniej naprawy 7332 Brak Brak Brak
Data nabycia telefonu 7832 Brak Brak Brak
Numer seryjny 9268 Brak Brak Brak
Ustawia datę nabycia 37832 Brak Brak Brak
Kod "Confirm transfer?" 87267 Brak Brak Brak
Informacja o simlocku #pw+1234567890+n # (gdzie n to cyfry od 1 do 4) #pw+1234567890+n # (gdzie n to cyfry od 1 do 4) #pw+1234567890+n # (gdzie n to cyfry od 1 do 4) #pw+1234567890+n # (gdzie n to cyfry od 1 do 4)
Model Telefonu Nokia 7110 Nokia 8110i/8148i Nokia 8810/8850 Nokia 9000
Wersja oprogramowania *#0000# *#8110# *#0000# *#682371158412125# 
Sprawdzanie zegara karty SIM *#746025625# *#746025625# Brak Brak
Włączenie trybu EFR *3370# Brak *3370# Brak
Wyłączenie trybu EFR #3370# Brak #3370# Brak
Włączenie trybu HR *4720# Brak *4720# Brak
Wyłączenie trybu HR #4720# Brak #4720# Brak
Przywrócenie ustawień fabrycznych Brak Brak Brak Brak
Data produkcji Brak Brak Brak *#3283#
Kod gwarancji *#92702689# *#92702689# *#92702689# Brak
Miesiąc i rok produkcji Brak 6232 Brak Brak
Data ostatniej naprawy Brak 7332 Brak Brak
Data nabycia Braktelefonu Brak 7832 Brak Brak
Numer seryjny Brak 9268 Brak Brak
Ustawia datę nabycia Brak 37832 Brak Brak
Kod "Confirm transfer?" Brak 87267 Brak Brak
Informacja o simlocku #pw+1234567890+n # (gdzie n to cyfry od 1 do 4) #pw+1234567890+n # (gdzie n to cyfry od 1 do 4) #pw+1234567890+n # (gdzie n to cyfry od 1 do 4) Brak